Obduserte strandet hval på Runde

En strandet nebbhval ble obdusert på Runde i Herøy i dag. I magen ble det funnet akkarnebb og fiskebein, men ikke plast. Obduksjonen ble gjort av forsker Christoph Noever, ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Han tar med seg funnene i magesekken tilbake til Bergen for videre forskning. I fjor var han med da det ble funnet 30 plastposer i magen til en hval på Sotra. Siden da har Noever reist rundt og obdusert hvaler. Han var også til stede da en hval strandet ved Varholmen i Herøy i fjor. – Vi er interesserte i å vite hvilke arter de spiser og ha en forståelse for økosystemet i Norskehavet. Hvalen er på toppen av næringskjeden og vi vil finne mer ut av hvilken rolle de har, sier Noever.

Strandet hval på Runde
Foto: Kaja Statvedt Robak / NRK