Nytt verktøy

Ålesund kommune set i verk eit nytt planleggings- og registreringsverktøy for å få kontroll over overtidsbruken ved søppelanlegget Bingsa. Det går fram av kommunens tilsvar til Arbeidstilsynet. Etter omfattande lovbrot frå 2013 til 2016 har Arbeidstilsynet ført tilsyn med timelister og løn frå januar til mai i 2017. Også her blei det avdekt fleire regelbrot, men i hovudsak held dei Bingsa-tilsette seg innanfor gjeldande avtale. I følgje tilsvaret skal det nye verktøyet kunne regstrere den faktiske overtida frå 1.november i år.

Bingsa avfallsplass
Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK