Nytt styre i Helseplattformen AS

Ny styreleder er Håkon Einar Grimstad. I tillegg er Arne Sverre Dahl og Gunn Fredriksen nye i styret. Anne-Marie Barane og Terje Gårdsmoen har sittet i styret og blir med videre. I tillegg kommer to medlemmer, med varamedlemmer, som velges av de ansatte. Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge, og journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten.