Nytt elevombud fra skolestart

Skolestart og 10.000 elever og lærlinger kan møte vanskelige utfordringer og problemer. Det nye elev- og lærlingeombudet i Møre og Romsdal vil hjelpe og veilede de som får trøbbel.

Ny og avtroppende elevombud Tove Regine Stranden og Monica Molvær

Nytilsatte elevombud Tove Regine Stranden utveksler erfaringer og tanker med Monica Molvær som var det første elevombudet i fylket.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det har vært god bruk elevombudet siden jeg begynte i 2006, sier Monica Molvær, som gir råd til sin etterfølger i jobben.

Mellom 100 og 150 direkte henvendelser i året fra både elever og lærlinger til elevombudet.

Sjøl om det er mange ute i skolene og på bedriftene som gjør en god jobb, så er det alltid noen som havner i en vanskelig situasjon, sier Molvær.

Og elevene tør ta kontakt

En stor del av jobben er å nå ut med informasjon, men det er også viktig å vite at elevombudet har taushetsplikt, sier det avgåtte ombudet.

– Viktig at det er et lavterskeltilbud. Det er både elever og lærlinger som har sagt til meg: "Takk – hadde det ikke vært for deg, så hadde jeg faktisk slutta."

Mange syns det er vanskelig å være ny lærling på en arbeidsplass der det er mange uskrevne regler. Hvordan kan du da avsløre at du har tatt kontakt med noen utenfor for å få hjelp. Da er det viktig å vite at her håndterer elevombudet informasjonen slik at det ikke blir avslørt at man har tatt kontakt ut.

Les også: Lærlingar synest dei får dårleg opplæring

10.000 elever starter sin nye skolehverdag i dag. Jeg starter min nye hverdag som elevombud, sier Tove Regine Stranden, som har fått god opplæring av Monica Molvær de siste dagene.

Tove Regine Stranden elevombud i Møre og Romsdal

Ny hverdag for Tove Regine Stranden som overtar som elevombud i Møre og Romsdal fra skolestart

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det blir lav terskel for elevene å komme til oss. Vi skal være tilgjengelig med informasjonsarbeid, ut i skolene og snakke med elevene. Vi er tilgjengelig på nettsidene til fylkeskommunen til Ungweb.no. Også Facebook skal elevombudet bruke aktivt.

– Vi ønsker å fremme godt arbeidsmiljø på skolene og lærlingebedriftene, sånn at alt som har med helse, trivsel og læringssituasjon å gjøre, små og store problemer kan vi veilede og hjelpe med.