Nyhamna er meir robust

Nyhamna er no er ferdig utbygd til gassknutepunkt. Det betyr at landanlegget på Nyhamna i Aukra kan ta imot gass frå fleire felt enn Ormen Lange.

For å sikre at det ikkje blir stopp i leveransane av gass ut i Europa skal straumforsyninga på Nyhamna no vere langt meir robust enn den var tidlegare, ifylgje administrarande direktør Frode Leversund i Gassco.