Dette må Høie svare på

Helseminister Bent Høie må svare på sju nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Spørsmålene er svært detaljerte, og komiteen vil vite detaljer om kommunikasjonen mellom Høie og sjukehusdirektørene som ikke ministeren har gjort rede for tidligere.

Helseminister Bent Høie på pressekonferanse om nytt sykehus i Molde

19. desember offentliggjorde helseminister Bent Høie om at Molde var valgt som sted for nytt sjukehus i Møre og Romsdal.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

NRK har fått tilgang til sju spørsmål som Martin Kolberg og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt til Høie tirsdag kveld.

Høie har fått frist til tirsdag 13. januar klokka 14.00 med å svare på spørsmålene.

Blant spørsmålene Høie må svare på er om han synes det er greit å gi såkalte ikke-formelle styringssignal utenom foretaksmøtene. Han må også svare på hvorfor han i Stortinget den 17. desember ikke opplyste om sin fulle kontakt med styrelederne i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal.

Helseministeren har nå fått til sammen 17 spørsmål fra kontrollkomiteen. I svarene etter de ti første spørsmålene innrømmet Høie at han støtte Molde.

Hva visste Høie om Liv Stette?

Kommunalsjef i Ålesund, Liv Stette

Liv Stette fra Ålesund.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Sentralt i de nye spørsmålene står også prosessen med utvelgelse av nye styrerepresentanter til Helse Midt-Norge. Departementet hadde først spurt Ellen Engdal fra Kristiansund, men trakk hennes kandidatur da hun gjordet det kjent at hun støttet Kristiansund.

I stedet ble Liv Stette fra Ålesund bedt om ta plass i styret. Som kommunaldirektør i Ålesund kommune hadde Stette tidlig pekt på Molde som lokalisering for nytt sjukehus. Kontrollkomiteen ber nå Høie svare på om han var kjent med Stettes syn før hun ble utnevnt.

Kontrollkomiteen har også merket seg at Helse Midt-Norge har avholdt flere hemmelige møter. Nå må Høie svare på om departementet aksepterer en praksis der seminarer eller lignende brukes for å gjøre styrearbeid uten at lovens krav om offentlighet følges.

Tre muligheter etter 13. januar

Martin Kolberg

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap).

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Det er tre mulige utfall av denne saken. Det ene er at vi finner Høies svar tilfredsstillende, og legger saken død. Det andre er at vi på møtet neste uke finner ut av vi ønsker å stille enda flere spørsmål. Det siste er å la saken gå til åpen høring i Stortinget, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg.

Hva som blir utfallet er usikkert, men det er nok at fire av tolv medlemmer i komiteen ber om en slik høring.

På dagens møte var det bare Høyres representanter Michael Tetzschner og Erik Skutle som ikke ønsker å stille Høie nye spørsmål.