Oversiktsbilde over det nye sjukehuset på HJelset
Foto: Helse Møre og Romsdal