Nye regler for 17.mai-salutten

Det går mot en 17.mai-feiring med svært få salutter i fylket. Grunnen er at det har blitt strengere krav til hvem som kan fyre av salven.

Salutt fra Kristiansten festning i Trondheim.

Det er ikke lenger lov å bruke dynamitt i 17. mai-salutten, men det kan likevel gis dispensasjon i år fordi det ikke finnes alternativer på markedet. Bildet er av salutten ved Kristiansten festning i Trondheim.

Foto: Arne Sjøhagen

Lederen av 17. mai-komitéen i Langevåg i Sula ble svært nervøs da det viste seg at strengere regler kunne sette en stopper for salutten på nasjonaldagen.

– Jeg tenkte at det kom til å bli helt krise, og at det ville bli helt rart, forteller Eli Vedde Kroken.

Slutt på dynamitt

Utfordringen for 17.-mai-komitéen var at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har satt strengere krav til hvem som kan fyre av sprengsalven og også satt inn forbud mot bruk av dynamitt.

Fordi det ikke finnes gode alternativ til dynamitt på markedet, gis det i år dispensasjon fra loven. Dermed løste det seg for arrangementet i Langevåg.

– I år er det lov å bruke dynamitt under visse forutsetninger. Blant annet må sikkerheten tas på alvor, sier Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Avdelingsleder i DSB Siri Hagehaugen.

Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap minner om at regelverket for 17.mai-salutten er skjerpet.

Foto: DSB

– Kan endre reglene

17. mai 2007 døde en 50 år gammel mann etter å ha fyrt av salutt fra en båt i Stord. Dynamitt er ikke beregnet på saluttering, og direktoratet har derfor innført forbud.
Hagehaugen ser ikke bort ifra at man kan endre reglene igjen om det ikke kommer gode alternativer til dynamitt på markedet.

– 17.mai-salutten er en viktig og god tradisjon som vi skal beholde, men det er viktig at dette skjer i trygge former. Vi er ikke fremmed for å ende forskriften om det viser seg at den ble skrevet på feil grunnlag, sier Hagehaugen.

.