Hopp til innhold

Nye reglar bremsar restaurering

Fyrentusiastar fryktar at nye reglar vil hemme restarueringa av gamle fyrstasjonar. Frå første august er det miljøstyresmaktene og ikkje lenger kommunane som skal godkjenne bygningsmessige endringar på dei mange fyrstasjonane langs kysten.

Video Haugsholmen fyr i fare

Nye vernereglar kan truge restaureringsarbeidet meiner fyrentusiastar. Sjå video over.

Historiene er mange og planane store for dei som har tatt på seg å restaurere den gamle fyrstasjonen på Haugsholmen nord for Stad.

Fyret som ligg på Frekøya var i drift i 100 år før siste fyrvoktaren flytta derifrå på slutten av 1970-talet.

Haugsholmen fyr

Deler av fyrstasjonen står på skade og treng oppussing.

Foto: :yvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Forfallet har kome langt - og det hastar å kome i gang. Men frå august har ikkje lenger kommunane noko dei skal ha sagt i samband med byggesøknader på fyrstasjonane. Då vert det opp til miljøstyresmaktene å avgjere kva for tiltak som vert lov å gjennomføre.

Trafikken er stor og utfordringane har vore mange. Frekøya er ein del av verneområdet for sjøfugl. Etter at frivillige tok på seg anvaret for fyrstasjonen vart det forbod mot å gå i land i hekketida. Dette vart seinare endra.

Mykje arbeid gjenstår. Målet er å vidareføre kulturarven frå fyrlivet som no er historie. Gir kommunen byggeløyve kan den nedblåste løa vere gjenreist i løpet av sommaren. Så vil det vise seg om dyreliv og kystkultur framleis kan leve side om side på dei mange fyra langs kysten.

Sjå video over.