Nye oppdrag for Vard

VARD har inngått kontrakt på to nye ekspedisjonscruisefartøy til PONANT. VARD har fire fartøy av same type under bygging til PONANT for levering i 2018 og 2019. Dei to nye skipa blir søsterskip til desse og blir leverte i 2020.

Ekspedisjonscruisefartøy til PONANT
Foto: Studio PONANT / Stirling Design International