Nye kontrakter for Havila

Havila Shipping ASA har inngått kontrakt med Axxis Geo Solution AS for PSV fartøyet Havila Aurora. Kontrakten er for en periode på seks måneder med fire opsjoner hver på tre måneder. Oppstart er i løpet av mai 2019. Kontrakten for Havila Fortune er forlenget med seks måneder i fortsettelse av eksisterende kontrakt fra slutten av juni. Det er avtalt fire opsjoner hver på tre måneder, også for Havila Fortune.