Ny vurdering av øyre, nase, hals

Planen om å opprette døgntilbod og legevakt for øyre, nase, hals og auge ved Ålesund sjukehus blir revurdert. Planen ville ført til at sjukehuset i Molde berre ville fått planlagde operasjonar på dagtid. Men ifølge assisterande direktør, Helge Ristesund i Helse Møre og Romsdal, skal dette opp til ny vurdering i løpet av året.

Helge Ristesund
Foto: Øyvind Sandnes / NRK