Hopp til innhold

Ny sjukehusaksjon med base i Kristiansund

Kristiansund blir vertskap for nasjonal konferanse som ønsker å legge ned helseforetakene.

Kristiansund Sjukehus

Det er den lokale aksjonsgruppa for Kristiansund sjukehus som står bak den nasjonale sjukehuskonferansen i Kristiansund 20.august.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det er den lokale aksjonsgruppa for Kristiansund sjukehus som står bak den nasjonale sjukehuskonferansen i Kristiansund 20.august.

Formålet med konferansen er å fremme arbeidet for å legge ned helseforetakene, og forsvare lokalsjukehusene.

– Gjennom en årrekke har det vært politisk kamp om organiseringen av vårt helsevesen og lokaliseringen av lokalsykehusene. En lang rekke lokalsamfunn har mobilisert i demonstrasjoner og aksjoner, som har vist en massiv motstand mot helseforetaksmodellen som styringsinstrument for sykehusene, skriver arrangørene i en pressemelding.

Kjersti Toppe

Senterpartipolitiker Kjersti Toppe kommer til Kristiansund.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK
Mads Gilbert

Legen Mads Gilbert kommer til konferansen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Initiativtakere til konferansen er Stein Kristiansen, Oddbjørn Lomundal og Steinar Berge.

– Målet med denne nasjonale sykehuskonferansen er gjennom fakta å dokumentere at helseforetaksmodellen ikke fungerer og må avvikles, sier de.

Mobiliserer mot foretakene

– For å lykkes med dette må det mobiliseres på et bredt grunnlag, på tvers av regionale, nasjonale og politiske grenser. Det overordnede målet er altså å avvikle helseforetaksmodellen og opprettholde lokalsykehusene. Det er hensynet til helse, liv og sikkerhet for folket som skal være avgjørende for lokaliseringen av lokalsykehusene, sier de tre.

En rekke politikere og samfunnsdebattanter skal innlede på konferansen. Blant de som har takket ja til å delta er lege Mads Gilbert, Eli Berg amanuensis ved Universitetet i Oslo, Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Sp og en rekke lokale sjukehusforkjempere fra hele Norge.