Ny runde i Rindal

Det blir ei ny runde i Rindal om kommunesamanslåing.
Eit knapt fleirtal i kommunestyret ønskjer å få behandla spørsmålet om Rindal skal bli ein del av ein storkommune på andre sida av fylkesgrensa. Det skjer etter ein interpellasjon der det mellom anna blei peikt på at fylkesmannen har tilrådd at Rindal blir ein del av ein slik kommune når Rindal flyttar til Trøndelag

Kommunehuset i Rindal
Foto: Trond Vestre / NRK