Normal

Mannen beveger seg fortsatt mye

RAUMA (NRK): Bevegelsen i øvre del av det rasutsatte fjellpartiet i Mannen er fremdeles stor. Totalforflytningen i løpet av et døgn er nå på 8-9 centimeter melder NVE klokken 18.

Skuelystne folk ser opp på Mannen i Rauma

EKSTREM FARE: Det er fortsatt ekstrem fare for ras i fjellpartiet Mannen i Rauma.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Natt til søndag var hastighetene i det rasutsatte fjellpartiet i Mannen de største de noen gang har vært siden NVE begynte å måle bevegelsene. Hastigheten i det rasutsatte partiet hadde da maksfart på 16 centimeter i døgnet. Det er dobbelt så mye som det var på det meste i oktober i fjor da innbyggerne under fjellet ble evakuert forrige gang.

Fra fredag til natt til i dag har NVE observert flere akselerasjonsfaser i den øvre delen.

Søndag klokken 18 viser den siste rapporten fra NVE at bevegelsene i fjellet igjen har avtatt noe, men døgnhastigheten er fortsatt høy og ligger på 3,4 centimeter, og faren for et ras er ekstrem.

Lars Harald Blikra

Sjefsgeolog i NVE Lars Harald Blikra, sier at de ikke er helt sikker på hvilke konsekvenser et ras fra den øvre delen vil ha for resten av partiet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Totaltforflytningen i løpet av et døgn nå er på 8-9 centimeter, sier sjefseolog Lars Harald Blikra.

– Hastigheten er stor

Blikra sier at hastigheten nå er den samme som da NVE oppgraderte til rødt farenivå på fredag.

– Da var den hastigheten som vi ser nå veldig høy. Men selvfølgelig når vi natt til i dag hadde en hastighet på 16 centimeter så virker det lite. Så det er viktig å holde hodet kaldt og tenke på at 3-4 centimeter er mye på et slikt fjell, sier han.

Geologene har hele tiden sagt at nedbør er en viktig del av det som setter i gang akselerasjonen i bevegelsene selv om de ikke er helt sikre på hvordan nedbøren virker inn på fjellet. I den øvre delen av det rasutsatte fjellpartiet er det en god del finstoff og når det blir vått og bløtt så begynner dette å flyte. I den nedre delen legger vannet seg i sprekker som utgjør et trykk som gjør at de svake sonene glir lettere.

Det har søndag vært fint vær i området og det er meldt fint vær fremover, men Blikra tror fortsatt det er mye vann igjen i fjellet etter nedbøren som satte i gang de store bevegelsene man har sett de siste dagene.

– Det er det helt sikkert siden hastigheten er så stor enda. Det viser at fjellet ikke er drenert ut enda, sier han.

Han tror nå at hastigheten vil gå ned, med mindre noe uventet skjer.

– Det er nå meldt kaldt og fint vær de neste dagene.

Kan bli et stort steinsprang

Øvre og nedre del i Mannen - bilde fra NVE

Bildet viser hvilket del av det rasutsatte parteit NVE nå tror at raser først.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Selv om bevegelsene i øvre del fortsatt er store så har bevegelsene i nedre del vært relativ lav det siste døgnet. Det er store bevegelser i nedre del som mest sannsynlig vil utløse det største raset som er ventet at kan være på så mye som 180 000 kubikk. Bevegelsene der er nå på 2 millimeter i døgnet. Derfor tror NVE nå at øvre del kan rase ut uten at resten av partiet kommer ned.

Et slikt skred antar geologene vil være på mellom 10.000 og 20.000 kubikkmeter med stein. Det vil ikke kunne rekke ned til bebyggelse eller jernbanelinjen.

Men sjefsgeolog Lars Harald Blikra sier søndag at de ikke er sikre på om raset fra den øvre delen da vil påvirke den nedre delen av fjellpartiet.

– Spørsmålet er om dette vil være med på å gjøre fjellmassen under mer ustabil og om det vil utløse et større skred. Vi er usikker på hvor svekket den nedre delen er. Slik vi ser det nå er det i alle fall stor sannsynlighet for at det vil gå et lite skred først, sa Blikra.

Se hva som skjer ved fjellet "Mannen" i Romsdalen.