Ny rapport fra rasområdet

Ålesund kommune har bestilt nye undersøkelser bak de rasutsatte eiendommene i Fjelltunvegen 29, 31 og 33.

Boltingen er nesten ferdig.
Foto: Andreas Sundby / NRK

Etter at store rasmasser bak boligblokk 31 er fjernet, ønsker kommunen å få en ny rapport fra NGI.

Bestillingen kommer blant annet fordi Ålesundsutvalget mener man bør undersøke grunnen mer.

Glad for ny rapport

Informasjonssjef Eli Anne Tvergrov i Ålesund kommune sier de vil ha en ny rapport, får å få bestemt seg for hvordan man skal gå videre med sikringsarbeidet.

De har allerede en rapport fra april, men nå vil de ha en oppdatert rapport som tar utgangspunkt i situasjonen etter at store mengde masser er fjernet fra området.

Den nye rappporten vil bli brukt inn mot det videre sikringsarbeidet.

Anders Svinø i sameiet Fjelltunvegen 33 erglad for den nye rapporten. Han sier dette er helt i tråd med det de har bedt om.