Ny organisering kan berge Aasen

Aasen-instituttet bør bli organisert på ein annan måte for å stå betre rusta for framtida. Det meiner direktør ved Nynorsk Kultursentrum, Ottar Grepstad.

Han trur ikkje Mastergraden i nynorsk skriftkultur blir lagt ned.

I går kom det fram at det spøker for instituttet og studiet på grunn av for lite fagmiljø og for få studentar.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.