Entreprenør under gransking får ny millionkontrakt

Først satte Kristiansund kommune ned en gruppe for å granske entreprenøren de mistenker kan stå bak miljøkriminalitet. Dagen etter signerte de en ny, stor kontrakt med den samme entreprenøren.

Fotomontasje

Mekvik Maskin fikk avtale om anleggstjenester for opptil 10 millioner kroner. Dette til tross for at kommunen gransker entreprenøren etter arbeid utført på Atlanten stadion.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Kontrakten var en rammeavtale for anleggstjenester med øvre grense på ti millioner kroner. Denne tilfalt Mekvik Maskin. Samme entreprenør som skal ha tatt seg uvanlig godt betalt for å kjøre vekk og deponere forurenset jord og betong fra tomta til nye Atlanten stadion. I ettertid ble det klart at betongen aldri havnet på deponi.

– Vant konkurransen

I stedet for å frakte betongen til deponiet, ble den knust og kjørt tilbake til byggegropa. Der ble den ulovlig brukt som fyllmasse. Kommuneledelsen forsvarer at entreprenøren får signert den nye millionkontrakten midt oppe i granskingen.

– Vi har lyst ut konkurranse på vanlig måte. Den har Mekvik vunnet og de har fått beskjed om at de er tildelt kontrakten, sier kommunalsjef for tekniske tjenester, Karl Kjetil Skuseth.

Karl Kjetil Skuseth

Kommunalsjef for tekniske tjenester i Kristiansund, Karl Kjetil Skuseth.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Virker det ikke litt merkelig å tegne en ny kontrakt med Mekvik akkurat nå?

– Vi er uenige om ett til to punkt i et prosjekt med 400 poster. Det er ikke noe uvanlig at man er uenige i en slikt stort prosjekt, sier Skuseth som samtidig vedgår at dette med dumping av forurensede masser er noe spesielt.

Kan ekskludere

I den nye rammeavtalen som partene signerte i går, finnes det et punkt som gir mulighet til å ekskludere entreprenører som er funnet skyldig i miljøkriminalitet. Kommunen har ennå ikke tatt stilling til om det er grunnlag for å anmelde Mekvik for dumpingen av masser på Atlanten stadion.

Lastebil Mekvik

Mekvik Maskin tok betalt 16 millioner for å fjerne og deponere masser fra den gamle idrettsarenaen. Det er mer enn ti ganger normal takst, og store deler av massene ble ulovlig dumpet tilbake i tomta.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi vet ikke om det er gjort noe kriminelt ennå. Vi må komme til bunns i denne saken først, så kan man eventuelt snakke om slike konsekvenser i etterkant, påpeker kommunalsjefen.

– Må skille snørr og barter

Kommunen har pålagt entreprenøren å ta nye prøver fra massene som er dumpet på tomta. En egen intern gruppe er satt ned for å gjennomgå alt som har skjedd i saken. Men dette vil ta tid å gjennomføre. I påvente av dette, mener kommunen at de ikke har grunnlag for å legge kontraktinngåelsen på is.

– Mekvik har vunnet en konkurranse på ryddig og redelige vilkår, så der må vi følge spillereglene.

– Skjønner du at noen reagerer på det og synes det er merkelig?

– Jo, kanskje hvis man stort sett leser avisoverskrifter og slikt, men hvis man setter seg litt inn i saken, og ser at vi må skille snørr og bart, så tror jeg ikke det er så veldig vanskelig å skjønne, sier Skuseth.