Ny konstituert direktør

Styret i Stiftinga Sunnmøre Museum har vedtatt å tilsette Torbjørn Akslen som konstituert direktør. Han startar i stillinga 1. oktober 2018. Konstitueringa vil vare frå 1. oktober i år til ny direktør er på plass etter planen utpå hausten i 2019.

Torbjørn Akslen
Foto: Frode Pilskog