Ny komite for Synnes

Stortingsrepresentant Marianne Synnes frå Høgre blir nytt medlem av utdannings- og forskningskomiteen. Høgre gjer fleire rokeringar i komitesammensetningane i samband med at nye personar har kome inn på Stortinget etter den nye regjeringssammensetninga.

Synnes var til no medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Marianne Synnes, viserektor, NTNU Ålesund
Foto: Frode Berg / NRK