Hopp til innhold

Ny app skal få flere innvandrere til å stemme

Valgdeltakelsen blant innvandrere er betydelig lavere enn hos resten av befolkningen. En ny app har som mål å endre det.

Flyktninger i Hareid og Ulstein

KURS: Flyktninger i Ulstein og Hareid lærer om norske samfunnsforhold. Iselin Eliassen Aske har utviklet en app med quizer og informasjon som skal bidra til at flere innvandrere stemmer ved høstens valg.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Appen Hvorfor Norge

Appen har ulike quizer med tema som barneoppdragelse, utdanning og likestilling.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Norske kommuner jobber for at flere flyktninger og innvandrere skal stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Kun halvparten av innvandrere bruker stemmeretten sin, men i Ulstein og Hareid på Sunnmøre kan de ha funnet løsningen for å få flere av dem til valglokalene.

Ved hjelp av en nettside og appen «Hvorfor Norge» gir de innvandrere informasjon om hvorfor det er viktig å stemme denne høsten.

Iselin Eliassen Aske

– Vi håper at appen gir den kunnskapen de trenger, sier Iselin Eliassen Aske.

Foto: Frode Berg / NRK

Når vi snakker med innvandrere så sier de at de har lite informasjon og ikke vet hvordan og hvor de skal stemme. Vi håper at appen gir den kunnskapen de trenger, sier Iselin Eliassen Aske.

Hun har utviklet appen og er daglig leder hos rådgivningsselskapet Abdi & Aske i Ulsteinvik. Appen «Hvorfor Norge» inneholder quizer, informasjonsvideoer og en hilsen fra statsminister Erna Solberg.

– Jeg tror appen hjelper flyktninger å forstå hvor viktig det er å bruke den rettigheten de har og å være en del av demokratiet i Norge, sier Karrar Al-Azzawi, i hvorfornorge.no.

Sammensatt årsak

Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn har nemlig vært lavere enn blant personer uten ved alle valg siden 1983.

Øyvin Kleven

Øyvin Kleven i SSB sier årsaken til lav valgdeltakelse er sammensatt, men mener det er viktig å ikke skjære alle innvandrere over en kam.

Foto: Kristina T. Storeng / SSB

De siste tre lokalvalgene brukte rundt 40 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn stemmeretten sin. Valgdeltagelsen ellers i befolkningen var på rundt 65 prosent, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikkrådgiver Øyvin Kleven, sier årsaken til forskjellen er sammensatt og at man ser den samme tendensen også i mange andre land.

– Det tar tid å sette seg inn i den nye kulturen. Historisk vet vi også at det tok tid før arbeidere og kvinner begynte å benytte stemmeretten i like stor grad som dem som hadde hatt stemmerett i lengre tid.

Kleven sier en heller ikke bør skjære alle innvandrere over en kam.

– Deltakelsen er høyere blant de gruppene hvor noen fra samme land står på liste og trekker flere med.

– Bruk stemmeretten

Trontaledebatten 2018 Erna Solberg

– Bruk stemmeretten din til å påvirke hvem som skal bestemme i din kommune, sier statsminister Erna Solberg.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statistikk fra SSB viser at færre stemmer ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Noe av forklaringen på det er at lokale valg ikke oppfattes like viktige av velgerne. Statsminister Erna Solberg (H) sier det er like viktig å stemme ved lokalvalg, som det er i år.

– Kommune- og fylkestingspolitikerne bestemmer over de viktige velferdstilbudene Norge gir; skole, helse og omsorg og barnehage. I tillegg bestemmer de hvilken politikk som skal føres for å skape flere jobber, redusere klimagassutslippene og bygge bedre og tryggere veier.

Bruk derfor stemmeretten din til å påvirke hvem som skal bestemme i din kommune. Da støtter du opp om demokratiet, sier Solberg.

Engasjerer seg i valget

Valgansvarlig i Hareid kommune, Erlend Freistad, har bistått med informasjon til resurssenteret ved å levere valgmateriell på flere språk og skal holde foredrag for elevene om hvordan valget foregår. Han tror også at mangel på kunnskap er hovedårsaken til lav valgdeltakelse blant innvandrere.

– Det er et problem at deres stemmer ikke blir hørt.

– Er innvandrerne interessert i informasjonen dere kommer med?

– Ja, det vil jeg påstå. Vi har også fått henvendelser fra innvandrere som har lyst til å hjelpe til under valget.