NVE: – Det må brukes mer penger

Rundt 100 000 innbyggere i Norge bor i flom og skredutsatte områder, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hvert år bruker de 350 millioner kroner på sikringstiltak mot flom og skred. – Det holder ikke, det bør brukes mye mer, mener direktør for NVE, Per Sanderud.