NRK Meny
Normal

Skal følge nøyere med på rasfaren ved flere fjellparti

Overvåkingen av flere ustabile fjellpartier blir nå skjerpet. – Det gir trygghet for innbyggerne at vi følger nøye med, sier NVE.

Bilde av Oppstadhornet tatt sommeren 2016

Et del av fjellpartiet Opstadhornet kan rase ut og skape flodbølge. Dette bildet er tatt av Oppstadhornet i sommer.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

NVE har gjort målinger på flere fjellpartier over flere år. Nå er denne informasjonen satt sammen og de har vurdert fare for skred og konsekvenser av skred fra flere av disse.

I Møre og Romsdal er det spesielt tre fjellpartier det nå settes i gang tiltak for. Det er Opstadhornet i Midsund og Middagshornet og Børa i Rauma.

Brigt Samdal - Regionsjef Vest NVE

Regionsjef i NVE, Brigt Samdal, sier det er nyttig å få mer informasjon om disse fjellpartiene.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– I Opstadhornet er det blitt gjort vurderinger fra tre forskjellige scenarier der et av scenariene har sannsynlighet for at det kan kommet et 1000- eller 5000-års skred. Det er litt usannsynlig at det vil komme et skred, men dette er informasjon som kan påvirke arealplanforvaltningen i kommunene, sier regionsjef i NVE Brigt Samdal.

Vil finne ut hvor stor flodbølgen blir

En kollaps ved Opstadhornet vil få konsekvenser for Midsund, Vestnes, Molde og Haram.

– Det vil gi en flodbølge. Nøyaktig hvor stor den vil bli er noe av det vi skal finne ut for å gi innbyggerne mer informasjon om hva dette konkret vil innebære, sier han.

Det er et mindre parti ved Opstadhornet NVE ser nærmere på.

– Dersom dette partiet raser vil det gi en begrenset flodbølge, men det er likevel så mye at vi mener det er riktig å ha en periodisk oppfølging av dette ustabile fjellpartiet.

Skal etablere satellittsenter

NVE vil følge med på utviklingen på strekkstag som er i området og på satellittbilder. Samme metode vil de bruke på flere fjellpartier.

– NVE etablerer nå et senter sammen med flere offentlige instanser der de skal laste ned satellittdata hver sjette dag og få vite mer om ustabile fjell hele Norge.

– Det vil gi viktig informasjon for å følge utviklingen på disse objektene.

Middagstinden vil også bli fulgt videre av NVE.

–Men vi vurderer hvor mye vi følger med også ut ifra ulik grad av sannsynlighet for skred og ulike konsekvensklasser.

I flere av områdene er det høyere sannsynlighet for skred, men fordi et skred vil ha liten konsekvens for samfunnet, følges de ikke like tett.

– Vi vil være tjent med å ha få mer kunnskap om disse fjellene. Vi tror satellittovervåkningen vil gi oss viktig informasjon. Dersom det er utvikling kan gå inn og måle mer intensivt i perioder med mobile radarstasjoner, sier Samdal.

Ikke umiddelbar fare

Regionsjefen understreker at det ikke er noen stor fare for ras fra partiene de nå intensiverer overvåkningen av.

– Dette er objekter som har en lavere sannsynlighet og konsekvens enn Åkerneset og de andre som har kontinuerlig overvåkning. Vi vil følge de tettere for å se at utviklingen er som vi forventer.

Skal gi informasjon til kommunene

Onsdag vil åtte kommuner i Møre og Romsdal få informasjon fra NVE om fjellpartier som bli overvåket i deres område. I tillegg vil politi og fylkesmannen være til stede.

– Denne rapporten er med på å gi trygghet til innbyggerne og gi kunnskap som kan brukes i den kommunale forvaltningen, avslutter Samdal.