NRK Meny
Normal

Norsk geitebonde ga Brexit-råd

Småbruker Stein Brubæk fra Angvika på Nordmøre fikk kjemperespons da han ga gode råd om norsk landbruk til hundrevis av britiske bønder på den store landbrukskonferansen Oxford Real Farming Conference.

Stein Brubæk

Småbruker Stein Brubæk trives godt hjemme i geitefjøset på Brubekken i Angvika på Nordmøre, men har et stort internasjonalt engasjement.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Britiske bønder forbereder seg på ei usikker framtid utenfor EU og var lydhøre for geitebondens erfaringer.

Britene må ikke fokusere på EU som den store stygge ulven, men nå de må ansvarliggjøre sine egne nasjonale politikere, sier Stein Brubæk. Mitt budskap er at bondens hovedoppgave er å produsere nok og sunn mat til egen befolkning. Det må vi gjøre på en bærekraftig måte som ivaretar både globale klimaproblem og ikke minst internasjonal solidaritet.

Stein Brubæk er leder i Internasjonalt Utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han hadde ei svært så lydhør forsamling av på den store landbrukskonferansen i Oxford i regi av britiske bondeorganisasjoner. Han ble straks tauet inn av BBC etter sitt innlegg og har fått masse positive tilbakemeldinger.

Brexit ny start

– Britiske bønder ser optimistisk på å gå ut av EU, fordi landbruket i EU ligger nede med nesten brukket rygg, sier Brubæk. Store deler av melkeproduksjonen i Europa skjer med tap. De har mista fullstendig kontrollen over antibiotika- og annen medisinbruk i landbruket og MRSA (antibiotikaresistente bakterier) er ute av kontroll. Nå ser britiske bønder på Brexit som en mulighet til en ny start.

Storbritannia flommer over av billig og dårlig mat som kommer utenfra og ikke kan spores. Liksom i Norge har britene enormt mye import. Dersom de nå kan få større tilgang på eget marked, så blir ikke det verre for britiske bønder å stå utenfor EU. Da kan britene ha noe å lære av Norge.

Stein Brubæk

Både kyr og geiter i fjøset til Stein Brubæk på småbruket Brubekken.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Stein Brubæk mener vi til en viss grad har lyktes i vår landbrukspolitikk.

– Vi har et godt regulert marked. Alle våre produkter kommer ut i markedet vårt og vi får samme betaling. Men vi også sliter en del med de samme problema som i England og resten av EU – at strukturen endrer seg i landbruket. Endringene gjør at presset både på jorda og dyra i landbruket blir stadig større.

– Men det som forbauser meg er at norske myndigheter ser ut til å ville fjerne også det som fungerer i Norge. Da tenker Brubæk på den nye jordbruksmeldinga som blant anna foreslår å fjerne markedsregulering og ta bort avløsertilskudd.

Advarer mot frihandel

– EU må flytte fokuset fra frihandel som ideal, sa Stein Brubæk til de britiske bøndene på Oxford Real Farming Conference. Han talte varmt for agroøkologi hvor man tar høyde for at matjorda skal bestå for våre etterkommere.

Vi har et klimaproblem, et matproblem og et medisinproblem i landbruket. Alt dette er et resultat av frihandel og big business, sier småbrukeren, som nå drar hjem til sitt lille småbruk Brubekken ved Sunndalsfjorden, der han driver med geiter og kyr etter bærekraftige prinsipper.