Norsar: Fått melding om rystelser

Flere personer har meldt at de registrerte rystelser i går i grunnen i nærområdet til gamle Rødsand Gruber på Rausand i Nesset. Melderne undres om det var jordskjelv eller ras eller eksplosjon inne i de gamle gruvegangene. Forskingsinstituttet Norsar har også fått flere meldinger, men har selv ikke fanga opp dette på sine måleinstrument, sier direktør i Norsar, Anne Lycke. – I dette området har vi for dårlig instrumentering til å registrere små ras, sier hun. Dette er området der det blir vurdert å legge et nasjonalt anlegg for lagring av farlig avfall i nye haller i fjellet.

Anne Strømmen Lycke, NORSAR