Normal drift

Det blei normal drift i ferjesambandet Seivika - Tømmervåg torsdag kveld, med nokre forseinkingar.