Normal drift

På fylkesveg 64 går ferjesambandet Sølsnes - Åfarnes som normalt igjen. B-ruta er tilbake i trafikk etter at det var innstillingar måndag, opplyser Fjord1.