Normal drift

På E39 går ferjesambandet mellom Halsa-Kanestraum som normalt frå rutestart onsdag morgon. Ferja som sperra kaia i Kanestraum i går, er taua vekk.
I ferjesambandet mellom Seivika – Tømmervåg er B-ruta tatt ut av trafikk og sett inn som reserveferje mellom Halsa og Kanestraum, opplyser Fjord1.