Norges lengste kjerneboring ute på anbud

Statens vegvesen har lagt ut tilbudsgrunnlaget for kjerneboring i Romsdalsfjorden. 2 km skal bores og så langt har det aldri vært boret på fastlandet i Norge før.

Boreutstyr

Det er veldig avansert utstyr som må brukes til kjerneboring i Romsdalsfjorden.

Foto: Statens vegvesen

Grunnboringen er forundersøkelser for den 16 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Vik og Oterøya og er en del av den planlagte fergefrie E39. Prosjektleder Harald Inge Johnsen, sier det er et veldig spesielt prosjekt.

Avansert utstyr

– Vi må bore over 2000 meter og så langt er det ikke boret i Norge før. Det er knapt noen som har gjort dette i Nord-Europa, forklarer han.

Målet med så lange borehull er å få kartlagt hele tunneltraseens lengde. Boreutstyret er svært avansert, og derfor tror Johnsen at de må få hjelp fra gruveindustrien.

Håper på utenlandsk hjelp

– Det er spesialfirma som kan klare denne jobben. Vi håper at vi får respons fra gruveindustrien rundt omkring i verden som kan tilby tjenestene.

Styringen til boringen er også lagt ut for å få en pris samtidig.

– For selve styringen finnes det norske aktører. Men boringen tror vi må hentes langveis fra, sier han.

På E39 Rogfast sør i Rogaland har de brukt boring fra skip. Johnsen sier de håper å slippe dette.

– Det hadde blitt en dyrere prosess. Vi har tro på at vi skal klare å bore fra land. Øya Tautra i Romsdalsfjorden gjør det mulig. Med lange borehull kan vi dekke hele fjorden med boring, under sjøen og ned i fjell, sier han.

Vil ta tid

Anbudet går ut 30. januar, men prosjektlederen sier det vil ta tid.

 Skisse av borehullene som skal skje i Romsdalsfjorden

Skisse av borehullene som skal lages i Romsdalsfjorden.

Foto: Statens vegvesen

– Vi håper å være i gang rundt påske. Men det kan være vi ikke er ferdige før neste nyttår, siden det er en langvarig borrejobb som skal gjøres.

– På øya Tautra er det et fuglereservat, så vi har avtalt med Fylkesmannen at det beste er at vi får brre sammenhengende slik at vi borrer gjennom hele sommeren neste år, forklarer han.