Norge har aldri eksportert mer gass

Hver dag strømmer store mengder gass gjennom undersjøiske rørledninger fra Aukra til andre europeiske land. Gass som miljøbevegelsen vil bytte ut med mer klimavennlige alternativ. Men denne gassen erstatter i mange tilfeller mer forurensende kullkraft, og stans i eksporten ville ført til energikrise i flere av disse landene.

Hver dag strømmer store mengder gass gjennom undersjøiske rørledninger fra Norge til andre europeiske land. Gass som miljøbevegelsen vil bytte ut med mer klimavennlige alternativ. Men denne gassen erstatter i mange tilfeller mer forurensende kullkraft, og stans i eksporten ville ført til energikrise i flere av disse landene. Vi skal følge denne gassrørledningen fra Aukra i Møre og Romsdal til Easington i England der norsk gass strømmer inn hver dag.