Nordøyvegen: - Vi jobber for å få dette på plass i løpet av året

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) kunne ikke gi konkrete løfter under møtet i Brattvåg tirsdag, men håper å få behandlet Nordøyvegen så raskt som mulig.

Ketil Solvik Olsen og Hans Endre Sæterøy

Det var knyttet spenning til hvilke signaler samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil gi om Nordøyvegen da han var i Brattvåg tirsdag

Foto: Trond Vestre / NRK

Solvik Olsen var på gjennomreise gjennom Møre og Romsdal tirsdag, sammen med statssekretær Jon Georg Dale (Frp), stortingsrepresentant Helge Orten (H) og fylkespolitiker Frank Sve (Frp).

I Brattvåg stoppet reisefølget i en halvtime for å bli orientert om det planlagte Nordøyvegprosjektet som skal binde sammen fastlandet og øyene i Haram og Sandøy.

Ordføreren i Haram, Bjørn Sandnes (H) håper at saken blir politisk behandlet i løpet året, men samferdselsministeren kunne ikke gi noen konkrete løfter.

Nordøyvegen

Nordøyvegen vil binde sammen fastlandet og øyene i Sandøy og Haram.

Fergesubsidier i 30 år

Ett av spenningsmomentene er om det kan leggest inn fergesubsidier for 30 år. Dette er penger som Staten ville ha brukt på fergedrifta, men som isteden blir brukt på det vegprosjektet som erstatter fergene.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP) ga ingen konkrete løfter, men ønsker rask fremdrift.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi ønsker å få på plass en bedre fergeavløsningsordning enn det vi har hatt fordi det gir forutsigbarhet for å kunne bygge fastlandssamband. Dette vil spare Staten for penger på sikt, det vil bedre kommunikasjonen lokalt, og for arbeids- og næringslivet er det veldig viktig med en fleksibilitet som gjør en kan reise når det passer en sjøl og ikke når det passer skipperen, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

– Blir Nordøyvegen behandlet i 2014 eller 2014?

– Vi jobber for å då dette på plass i løpet av året. Dette er jo en prinsippavklaring, men det har konsekvenser for hva slags løsning vi velger. Men det er ingen tvil om at Frp og Høyre i opposisjon har kjempet for å få slike ordninger på plass og da er det viktig at vi også leverer når vi er i posisjon, sier samferdselsministeren.

– En viktig orientering

Fylkestinget i Møre og Romsdal har behandlet Nordøyvegen i flere runder. Det kritiske punktet har vært økonomien.

Nordøyvegen vil koste rundt tre milliarder kroner, og det er lagt inn en rekke ulike finansieringskilder: fergesubsidier, bompenger, fylkeskommunale midler, kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift, penger fra næringslivet, kommunale tilskudd.

Det er til slutt Stortinget som skal av gjøre Nordøyvegens skjebne når bompengesøknaden kommer dit. Men først skal prosjektet behandles i regjeringen.

Bjørn Sandnes og Ketil Solvik Olsen

Ordføreren i Haram, Bjørn Bjørn Sandnes (H) ga samferdselsministeren en grundig orientering om Nordøyvegen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Derfor var dette en veldig viktig orientering, sier ordføreren i Sandøy, Hans Endre Sæterøy (H).

- Det viktigste var å frem totalbildet av hva dette vil bety for næringslivet, og for lokalsamfunnene i Sandøy og Haram. Det er klart at det blir noe annet å komme hit og se det med egne øyne enn å sitte nede i Oslo å se på kartet noen øyer som ligger ute i havet, sier ordføreren i Haram, Bjørn Sandnes (H).

- Fornøyd med signalene

Hans Endre Sæterøy og Bjørn Sandnes

Ordføreren i Sandøy Hans Endre Sæterøy (H) og ordføreren i Haram, Bjørn Sandnes (H) var godt fornøyd med signalene fra samferdselsministeren.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Hva synes du om signalene han ga?

– Han kunne selvsagt ikke gi noe konkret svar. Men jeg er fornøyd med signalene. Han sa jo at han ville gjøre sitt til at det ville bli i år, og noe mer kunne vi vel ikke forvente, sier Sandnes.

– Han sier han vil ha en rask fremdrift og det synes jeg er veldig bra, sier fylkespolitiker Randi Frisvoll (KrF).