Nordøyvegen 87 millionar dyrare

Lengre tunnelar på Nordøyvegen for å få lågare stigning fører til ein kostnadsauke på 87 millionar kroner. Prisane på å bygge tunnellar og bruer har gått ned og dessutan er prosjekteringa av bruene no mykje sikrare, seier samferdselssjef Arild Fuglseth. Leiar i samferdselsutvalet, SPs Kristin Sørheim seier kostnadsauken på 87 millionar er som forventa og ikkje vil velte prosjektet.