NRK Meny

Nordmøre møter Nord-Trøndelag

Lederen i Nordmøre regionråd, Ola Rognskog, møter fylkesrådlederen i Nord-Trøndelag i dag for å drøfte fremtidsutsiktene dersom nordmørskommunene blir med i en trøndelagsregion. – Målet må være å få avklart hva som er gevinsten og gjensidige forventninger, dersom Nordmøre skal inn i Trøndelag, sier Rognskog.

Ola Rognskog
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Siste video/lyd

Sterk auke i transporten av gass med tankbil på strekninga Aure-Kristiansund gjer at ferjepassasjerane ikkje lenger stoler på at dei kjem fram når dei skal. Ordføraren i Aure gir fylkeskommunen skulda.
Far og son måtte begge hoppe på sjøen då ein fritidsbåt starta å brenne utenfor Alnes i Giske i dag tidleg. Politiet skryt av måten dei handla på.
I Molde fryktar trafikantar kaotiske forhold når Frænavegen i dag vart stengt for 6 veker. Årsaka til stenginga er at gamle vassrøyr må skiftast ut. Vegen er gjennomfartsåra til Molde og ein av dei mest trafikkerte.