Hopp til innhold

Nordisk sommeruniversitet i Ulsteinvik

Denne uken arrangeres det nordisk sommeruniversitet i Ulsteinvik. Det er første gang på over 20 år det arrangeres utenfor østlandsområdet.

Studiegruppe

Prakteksempel på nordisk samarbeid, med representantar frå Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Kviterussland, Ukraina og Tyskland.

Foto: Benjamin Ulstein

Solveig Styve Holte

Solveig Styve Holte som er med i arrangementskommiteen, forteller at mange bygger nettverk ved Nordisk sommeruniversitet.

Foto: Benjamin Ulstein

Nordisk sommeruniversitet er en sammenslutning av forskere fra alle de nordiske landene som samles hver sommer og vinter til ei uke med faglig utveksling. Det går på omgang hvor arrangementet holdes, men i år har de base ved Sunnmøre Folkehøgskule.

Medlem i arrangementskomiteen, Solveig Styve Holte, synes det er kjekt å vise frem andre steder i Norge. Hun forteller at de har mye på programmet.

– Hver dag arbeider man fritt i åtte ulike studiekretser. I tillegg er det felleskulturprogram hver dag. Og vi samarbeider blant annet med Ivar-Aasen tunet, vi har hatt bedriftsbesøk av Rolls- Royce, og skal ha festmiddag på Runde Miljøsenter, forteller hun.

Akademisk tilknytning

Nordisk sommeruniversitet er en 60 år gammel organisasjon som ble startet for å dyrke frem nye fagfelt på tvers av fagfelt og landegrenser. Filosofen Arne Næss var aktiv i mange år i NSU.

Organisasjonen er åpen for alle, men de fleste som er med har en akademisk tilknytning, at de jobber ved et universitet eller er "frie" forskere. Men noen er også kunstnere.

– De siste ti årene har det kommet et stort felt som går på det med kunstnerisk utviklingsarbeid, "artistic research", så det er flere kunstenere også, forteller hun.

Her er "barnekretsen". Alle forskerne kan ha med seg ungene sine på tur. Artikkelen fortsetter under videoen.

Fri grunnforskning

NSU er også kjent utenfor Norden, og i år er det også med forskere fra andre land.

– De ulike universitetene har gjerne forskere som kommer fra for eksempel Italia, Mexico og Frankrike. Av de omtrent hundre deltakerne som er her, er 25 fra andre land, sier hun.

Hvorfor er et slikt arrangement viktig?

– Mer og mer av forskning blir målstyrt. Dette er en av de eneste institusjonene der man kan drive med fri grunnforskning, sier hun.

Flat struktur

Arne Overrein

Arne Overrein ved Universitetet i Tromsø har vært med omtrent 30 ganger.

Foto: Benjamin Ulstein

En av gjengangerne på konferansen, er Arne Overrein. Han er førstelektor i filosofi ved Universitetet i Tromsø og har vært med omtrent 30 ganger. Han synes det er givende å være med.

– Her er mye seriøs akademisk arbeid. Men det er en fri situasjon, organisasjonen har en flat struktur istedenfor å være autoritær, sier han.

Hvilket utbytte får du av å være med?

Jeg får mange innspill og poeng som jeg kan ha nytte av. I tillegg kan jeg få konstruktiv kritikk. Det er en type tilbakemelding som jeg ikke får på universitetet. Der underviser jeg får studenter som sitter å lytter andektig. Og det er heller ikke så mye diskusjon mellom kollegaer, sier han.

Henter inspirasjon

Han bekrefter at forskning ofte kan bli målstyrt.

– Det kan lett bli litt snevert når man kun holder på med sine ting eller forsker på det som sitt eget institutt har bestemt. Ved denne typen samling kan man hente ny inspirasjon, sier han.

Barnekretsen

Her er barnekretsen.

Foto: Kjetil Høiby

Organisasjonen er drevet på frivillig basis, og Overrein tror det er fordi dette er noe som er vanskelig å måle resultat ut av.

– Vi har ikke eksamener. Men det virker som om alle får mye ut av en slik uke.

Organisasjonen har også en egen barnepassordning.

– Jeg har hatt med barn ti-femten ganger. Nå er de blitt så store at det er barnebarna som står for tur, sier han.