Nominerte til SV si stortingsliste

Yvonne Wold frå Rauma er føreslått på første plass på SV si stortingsvalsliste i Møre og Romsdal. På dei to neste plassane finn ein Anders Lindbeck frå Ålesund, og Line Karlsvik frå Kristiansund. Den endelege lista blir klar på nominasjonsmøtet i slutten av oktober.