Nødvendig med evakuering

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg meiner det var rett å evakuere bebuarane under Veslemannen kvar gong farenivået vart heva til raudt, sjølv om det viste seg at raset ikkje påverka nokon av husa. – Det har vore ei fagleg grunngjeving bak evakueringane, understrekar ministeren.

Kjell-Børge Freiberg