Normal

NOAH mener Mattilsynet svikter kyrne

Ifølge NOAH blir mange kyr stående inne i fjøs over lang tid selv om gårdbrukerne er pålagt mosjonskrav. – Dyrene står trangt, og kan ikke bevege seg fritt, sier leder Siri Martinsen.

Norske kyr i Bosnia

Fra 1. januar 2014 kom det mosjonskrav for storfe som holdes i løsdriftsfjøs.

Foto: arne sørenes / nrk

NOAH mener mange kyr fortsatt står inne – selv om det er lovpålagt at OGSÅ dyr i løsdriftsfjøs skal ha mulighet til beite i 8 uker.

Lederen i dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, sier de har fått tips om saker i Møre og Romsdal – men mener Mattilsynet legger til rette for dispensasjon fra forskriften.

Siri Martinsen, Noah

– Det er tross alt bare åtte uker det er snakk om, og det er jo altfor lite, sier Siri Martinsen i NOAH.

Foto: Siri Martinsen

Det er viktig at loven følges, sier hun.

– Det er tross alt bare åtte uker det er snakk om, og det er jo altfor lite. Disse dyrene står ofte på veldig trang plass, og kan ikke bevege seg spesielt fritt noen av de andre ukene i året, sier Martinsen.

Mosjonskrav

Fra 1. januar 2014 kom det mosjonskrav for storfe som holdes i løsdriftsfjøs.

Tidligere har dette kun vært et krav til kyr i båsfjøs. Men ifølge NOAH viser deres dokumentasjon at mange kyr fortsatt ikke får beite.

– Vi reagerer også på at ved enkelte av Mattilsynet sine distriktskontor så legges det til rette for dispensasjon fra beitekravet, istedenfor å sørge for at dyrene kommer ut.

– Et konkret eksempel på dette er at Mattilsynet inspiserte tre konkrete fjøs i Romsdal vi hadde fått tips om. Disse holdt dyrene inne, og da ble det snakket om dispensasjon.

Åtte dispensasjoner

Elisabeth Schei-Berg

Seniorrådgiver Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet region Trøndelag og Møre og Romsdal sier det ikke er enkelt å få fritak

Foto: Kjell Løvik

Det er regionkontorene til syvende og sist som bestemmer om det skal gis fritak.

Seniorrådgiver Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet region Trøndelag og Møre og Romsdal sier det ikke er enkelt å få fritak

– Vi mener at dette er et viktig velferdskrav for dyrene. Så langt har vi gitt åtte dispensasjoner i vår region.

– Et eksempel som gjelder flertallet av søknadene, er at fjøsene er bygd før dette kravet overhodet var kjent. Enten er de bygd i et terreng eller laget på en slik måte at det er svært krevende å få dyrene ut. Ofte krever dette stor ombyggingskostnader, sier Schei-Berg.