Dyrevernere anmelder russen i pingvinsaka

Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH anmelder de siktede i pingvinsaka etter at politiet endret siktelsen fra brudd på dyrevelferdsloven til ulovlig inntrenging.

Overvakingskamera Atlanterhavsparken

Denne overvåkningsvideoen viser at flere personer har tatt seg inn i pingvinområdet i Atlanterhavsparken.

Flere spekulerer på om russen kan ha forårsaket stress og panikk blant pingvinene, og at de voksne i flokken som følge av dette har trampet i hjel kyllingene.

– Etter at politiet ønsker å endre siktelsen av personene som brøt seg inn hos pingvinene i Ålesund fra pingvintyveri til ulovlig inntrenging, velger NOAH å anmelde saken etter Dyrevelferdsloven § 3, sier leder NOAH, Siri Martinsen.

§3 i Dyrevelferdsloven slår fast at dyr skal «beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Fire personer, to kvinner og to menn født i 1996, ble natt til torsdag siktet etter dyrevelferdsloven § 14, som handler om å sette dyr i en hjelpeløs tilstand. Tirsdag opplyser politiet at de endrer siktelsen til å bare gjelde ulovlig inntrenging.

NOAH mener det er viktig at påkjenningene for dyrene synliggjøres i anmeldelsen og siktelsen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Utsatt for unødig påkjenning

Siri Martinsen

Leder i NOAH og veterinær, Siri Martinsen.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Videre står det at i dette tilfellet har dyr høyst sannsynlig blitt utsatt for unødig påkjenning, da stress og ungenes død med all rimelighet kan settes i sammenheng med at mennesker trengte seg inn.

Martinsen forteller til NRK at de anmelder de fire som er siktet for å blant annet ha utsatt dem for unødig påkjenning.

– Naturmangfoldloven § 15 sier også at «Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås».

Siden pingvinene var i fangenskap vil NOAH ikke benytte denne paragrafen, men vil opplyse politiet om at paragrafen understreker alvoret i handlinger som forstyrrer dyrs reir i yngletiden.

– Det kan få svært tragiske konsekvenser når dyr stresses og utsettes for påkjenninger i yngletiden, og der er viktig at folk har en bevissthet rundt dette. Dessverre har denne bevisstheten tydeligvis manglet hos noen i denne saken, sier Martinsen.