No blir Aarseth-erstattar diskutert

Tilhøyrarar og presse vart kasta på dør, for no diskuterer styret i Helse Midt-Noreg kven som skal ta over som styreleiar i Helse Nordmøre og Romsdal.

Kolbjørn Almlid
Foto: Åge André Breivik / NRK
Helge Aarseth

BLIR ERSTATTA: Helge Aarseth stilte denne veka vervet som styreleiar i Helse Nordmøre og Romsdal til disposisjon.

Foto: NRK

Etter at styreleiar Helge Aarseth trekte seg frå sitt verv som styreleiar tidlegare denne veka måtte styret i Helse Midt-Noreg finne ein erstattar.

Når styret tok brevet frå Aarseth til etterretning, setje også styret i gong valkomiteen som no skal jobbe for å finne erstattaren.

Usikkert kva helseministeren vil

Styreleiar Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Noreg opna møtet med å orientere om den vanskelege situasjonen ein er komne i når det gjeld sjukehus i Nordmøre og Romsdal. For etter eit brev frå helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen før jul er det skapt endå større strid enn tidlegare i regionen.

- Brevet kan tolkast til at ein vil ha eitt sjukehus i regionen, men lenger enn det vil eg ikkje dra det, sa Almlid på spørsmål frå styret.

Saka skal behandlast i eit føretaksmøte seinare i vinter, og der vil det også bli avklara korleis strukturen mellom føretaka i Helse Midt-Noreg blir framover.

- Må vere formelle

- Me må halde hovudet kaldt, og hjartet varmt, og sikre at me gjer jobben vår på best mogleg måte, sa han til styret.

Styret har hatt eit ønske om å få til ei løysing som alle kan vere fornøgde med i Nordmøre og Romsdal, men det er ikkje Almlid lenger så sikker på at dei kan få til.

- Me må vere formelle i det me gjer, og nokon kjem truleg til å føle at dei ikkje nådde fram i kampen, sa han.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.