NRK Meny
Normal

Nilssen: –Færre politidistrikt er veien å gå

Politidirektøren la mandag frem politidirektoratets høringssvar om politianalysen hvor de foreslår å kutte antall politidistrikt til seks i hele landet. – Jeg ser at det kan være grunn til å redusere antall både tjenestested og lensmannsdistrikt, sier politimester Arnstein Nilssen.

Arnstein Nilssen

Politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt har lenge ment at man bør ha færre politidistrikt.

Foto: Roar Halten

Politidistrikt.

Slik vil fremtidens politidistrikt se ut om Politidirektoratet får det som de vil.

Foto: Politianalysen (NOU 2013:9)

Politianalysen ble utarbeidet på bakgrunn av 22. juli-kommisjonens krasse kritikk mot politiet. Politidistriktene og særorganene har tidligere sendt sine høringssvar til Politidirektoratet.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil kutte antall politidistrikt fra dagens 27 til 6.

– Dette har vært kjent for politimesterne i lang tid. Og jeg er enig i at vi bør bli større, vi bør bli mer robuste og ha en kompetanseheving for å møte fremtidens kriminalitet, sier politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt Arnstein Nilssen.

Les hele høringssvaret fra Politidirektoratet her.

– Polititjenesten og ikke et kontor som skal gjøre jobben

I forslaget Politidirektøren legger frem er det foreslått at Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skal bli ett politidistrikt.

– Det blir stort. Men vi må organisere oss på en fornuftig måte slik at vi kan utnytte ressurser på en best mulig måte, sier Nilssen.

Nilssen understreker at han ikke har ønsket seg noe spesielt antall politidistrikt, men mener at en betydelig reduksjon i antall distrikt er veien å gå.

– Jeg ser at det kan være grunn til å redusere antall både tjenestested og lensmannsdistrikt. Det har ingen hensikt å sitte med en bygningsmasse hvis man ikke får gjøre polititjenesten som er nødvendig. Det er polititjenesten og polititjenestefolket som skal gjøre jobben, og ikke et kontor, sier Nilssen.

Nilsen har også tidligere foreslått at Nordmøre og Romsdal politidistrikt bør slås sammen med Trøndelagsfylkene.

– Kan bli krevende

Arbeiderpartiets Else- May Botten mener det kan bli utfordrende med store endringer i måten politiet blir organisert på.

Else-May Botten

Else-May Botten i Arbeiderpartiet tror Politidirektoratets høringssvar vil skape store uenigheter mellom fylkene.

– Det er store endringer og utfordringene kan også bli krevende. For vår del blir det viktig å ta det videre politisk og forankre hva partiet sitt syn vil være fremover, sier hun.

Hun tror det vil være store uenigheter mellom fylkene i hvordan strukturen bør bli.

– Men det skal vi se på og jobbe grundig med før vi går ut og sier hva vi ønsker å ha fremover, sier hun.

– Viktig at vi har nærpoliti som fungerer

– Er seks distrikt for dramatisk?

– Det kommer an på hvordan man strukturer alt. Det viktigste for oss er at vi har et nærpoliti som fungerer som gjør at vi føler oss trygge. Og hvordan vi kan få til det på best mulig måte det skal vi komme tilbake igjen til, sier hun.

Hun minner om at dette ikke er politisk behandlet enda.

– Jeg vil tro at det blir en ny regjering som skal banke dette gjennom når den tiden kommer. Men vi skal ta vårt ansvar og ha vårt syn klart i den prosessen. Men vi vet ikke hvordan den prosessen blir politisk, sier Botten.

Botten sier at hun må vente til det første sjokket har lagt seg før hun uttaler seg om seks politidistrikt er for lite.

– Det er klart at det er heftig å se det på papiret. Men vi må ta hele bildet og se på hvilke funksjoner man skal ha rundt omkring, sier hun.

Færre politidistrikter

– Færre politidistrikter