NRK Meny
Normal

Ønskjer éin storkommune på Sunnmøre

NHO meiner næringslivet tener på at det blir tenkt stort når avgjerdene om kommunesamanslåing skal takast. Regiondirektør Torill Ytreberg meiner det er realistisk å få til éin stor kommune på Sunnmøre.

Torill Ytreberg

Torill Ytreberg er regiondirektør i NHO

Foto: Trond Vestre / NRK

Kristin Skogen Lund

Administrerande direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, trur det er realistisk å tenkje seg 100 norske kommunar.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Eitt hundre kommunar er målet til NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Ho meiner dette må til for å skape robuste bykommar der byar og omland veks saman til bu- og arbeidsregionar. Ytreberg meiner Sunnmøre er eit godt døme på korleis kommunane kan tenke om samanslåing.

– Vi må tenke mange år fram i arbeidet med kommunereforma. Det vi har i dag har vi hatt i 40 år. Og 36 kommunar i Møre og Romsdal er ikkje berekraftig i framtida, seier Ytreberg.

Etterlyser ambisjonar

Ytreberg etterlyser dei store ambisjonane som skal til for å få til gode løysingar for framtida.

– Vi vil jo gjerne ha større grad av sjølvstyre og eit sterkt lokaldemokrati. Ekspertutvalet som har sett på kommunereforma meiner ein kommune bør ha minimum 100 000 innbyggjarar for å kunne løyse dei store oppgåvene, seier ho.

Ytreberg meiner skule, samferdsel, næringsutvikling og innovasjon er oppgåver som best kan løysast i større kommunar.

– Dersom vi ønskjer å ha ansvaret for dette sjølve, og ikkje overlate det til Bergen eller Trondheim, då må vi tenkje stort.

Opnar også for Romsdal og Nordmøre

– Betyr det at Romsdal bør vere ein kommune og Nordmøre ein kommune?

– Ja, vi har tidlegare sagt at vi ønskjer 3–5 kommunar i Møre og Romsdal og vi ser at det kan vere fullt mogleg å få det til. Men vi opnar for at det kan vere ein eller to til.

Ytreberg seier dei meiner større kommunar er viktig for næringsutvikling og framtida for bedrifter i distrikta.

– Betre samhandling gir betre flyt av kompetanse, godsframføring blir enklare og vi greier å å skru oss saman til ein betre arbeidsmarknadsregion.