Nettet skal styrkast seier Listhaug

Tysdag skal Statnett møte Istad Nett og Nordmøre Energiverk NEAS for å snakke saman om ei framtidig utvikling av straumnettet i Romsdal og på Nordmøre. Fleire næringslivsaktørar er uroa over straumtilhøva og saka er tatt opp på høgt politisk hald. I eit svar til stortingsrepresentant Else May Norderhus svarer olje- og energiminister Sylvi Listhaug at ho fylgjer nøye med på saka.

Sylvi Listhaug
Foto: Synnøve Hole / NRK