Nesten ingen får skyte dette dyret

– Vi ønsker ei mer effektiv jakt. Da må vi være åpen for å se på dette på nye måter, sier lederen i Rovviltnemnda i Midt-Norge, Arne Braut.

Jerv

Jerven er rask og sky, og dermed krevende å jakte på. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Kjartan Trana / NRK

Rovviltnemnda har vedtatt at det i årets jervejakt er lov å felle seks jerv i Møre og Romsdal. Fellingstillatelsen er kun gitt i områder det det ikke er mål om å ha ynglende jerv. Det vil i grove trekk si i hele fylket med unntak av Snøhettaområdet og Reinheimen.

Kan felle 145 på landsbasis

På landsbasis er det gitt tillatelse til å felle 145 jerv. Myndighetene ønsker en redusert bestand, fordi jerv gjør stor skade på rein og sau. Men det er lite trolig at jegere klarer å felle så mange jerv under den ordinære lisensjakten.

Åsa Fredly

Åsa Fredly, fylkessekretær i NJFF Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK
arne braut

Leder i Rovviltnemnda i Midt- Norge Arne Braut.

Foto: Privat

– Jervejakt er veldig krevende fordi jerven beveger seg fort, den er sky, og den oppholder seg i skråninger og høyt til fjells der mennesker ikke bruker å ferdes, sier fylkessekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Møre og Romsdal, Åsa Fredly.

Hun skulle gjerne hatt flere jegere som ville jakte på jerv og har derfor arrangert kurs i jervjakt.

– Det er en krevende jakt, så man må vite hva man gjør, sier hun.

Ekstraordinære tiltak

De siste årene har myndighetene vært nødt til å iverksette ekstraordinære uttak av jerv, etter at lisensjakta er ferdig. Det skjer ved at folk fra Statens Naturoppsyn drar til fjells og feller flere jerv selv,og gjennom hiuttak av jerv.

Lederen i Rovviltnemnda i Midt-Norge, Arne Braut, sier at det ofte er vanskelig å ta ut jerv det er gitt fellingstillatelse på.

– Vi ønsker ei mer effektiv jakt. Da må vi være åpen for å se på dette på nye måter, sier han.

Bør få elektronisk varsling

Jegere mener myndighetene må tillate at det brukes mer snøskuter og at det settes opp elektronisk varsling ved jervbåser, som er plassert i fjellet.

– Vi ønsker at det skal være mulig å bruke snøskuter for å finne ut om det er jerv i området. I tillegg ønsker vi å bruke snøskuter til å visitere jervbåser. Alternativet er å sette opp elektronisk varsling ved båsene, noe som er fullt mulig, sier Alstad.

Vil ikke lempe på kravene

Men ifølge seksjonssjef i viltseksjonen i Miljødirektoratet, Terje Bø, er det ingen planer om å lempe på kravene i årets lisensjakt på jerv og tillate elektronisk varsling ved båsene.

– Vi tar ingen sjanser på at elektronikken svikter, sier Bø.