NRK Meny

Nesten 1400 skoler lagt ned

Uten noen form for sentralt vedtak om å fjerne små skoler har kommuner i Norge lagt ned 1390 grunnskoler siden 1986. VG har sammenstilt tall fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og kommunene og sett på utviklingen siden kommunenes inntektssystem ble endret i 1986. Siden da er 1391 skoler og grunnskoletilbud nedlagt og 772 nye grunnskoler startet. Mange kommuner velger å bygge ut større og sentrale skoler.

Siste video/lyd

Sterk auke i transporten av gass med tankbil på strekninga Aure-Kristiansund gjer at ferjepassasjerane ikkje lenger stoler på at dei kjem fram når dei skal. Ordføraren i Aure gir fylkeskommunen skulda.
Far og son måtte begge hoppe på sjøen då ein fritidsbåt starta å brenne utenfor Alnes i Giske i dag tidleg. Politiet skryt av måten dei handla på.
I Molde fryktar trafikantar kaotiske forhold når Frænavegen i dag vart stengt for 6 veker. Årsaka til stenginga er at gamle vassrøyr må skiftast ut. Vegen er gjennomfartsåra til Molde og ein av dei mest trafikkerte.