NRK Meny

Nesten 1400 skoler lagt ned

Uten noen form for sentralt vedtak om å fjerne små skoler har kommuner i Norge lagt ned 1390 grunnskoler siden 1986. VG har sammenstilt tall fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og kommunene og sett på utviklingen siden kommunenes inntektssystem ble endret i 1986. Siden da er 1391 skoler og grunnskoletilbud nedlagt og 772 nye grunnskoler startet. Mange kommuner velger å bygge ut større og sentrale skoler.