Nei til vindkraft

Aure kommune har i dag også gjennomført folkeavstemning om vindkraftutbygging på Skardsøya. Valgstyret har nå gjennomført opptelling av stemmene, og foreløpig resultat før fremmedstemmer (25 stk mangler) er som følger: 1193 personer har stemt nei til vindkraftutbygging på Skardsøya, 518 personer har stemt ja til vindkraftutbygging på Skardsøya. Endelig resultat av folkeavstemningen blir publisert i morgen 10. september.