NRK Meny

Nei til skuleutviding

Fylkesmannen set ein stoppar for utviding av Vikemarka skule i Ørsta, skriv Møre-Nytt (krev abonnement). Grunnen er at skulen ligg i eit rasutsett område og at Fylkesmannen derfor ikkje kan tillate at fleire personar oppheld seg på skulen. No må Ørsta kommune vurdere å sende elevar ved Vikemarka skule til andre skular i området.