Nei til nedlegging i Aure

To tidlegare leiarar ved Aure Rehabiliteringssenter seier nei til nedlegging av senteret. Lillian Wessel og Ingalill Råket peiker mellom anna på at det ikkje er noko å spare på å legge ned institusjonen. Ei nedlegging i Aure vil dessutan føre til at fleire pasientar vil velgje Trøndelag, noko Helse Møre og Romsdal må betale for, meiner dei to.

Aure rehabiliteringssenter
Foto: Terje Reite / NRK