Nei til Acer fra Ap-fylkesårmøte

Møre og Romsdal Ap aksepterer ikke at Norge gir fra seg suverenitet over egne kraftressurser eller råderett over bygging av kraftkabler, til EUs energibyrå Acer. Fylkespartiet ber derfor stortingsgruppen si nei.