Nedsatt fart i tunnel

Vegtrafikksentralen setter Ellingsøytunnelen i gulblink for redusert hastighet i forbindelse med kontroll av tunneltak.