Nedjusterer faregraden for Mannen

På bakgrunn av avtagende bevegelser i fjellet og værprognoser om lite nedbør ved Mannen i nærmeste tid, har NVE besluttet å sette ned farenivået til gult. Beboerne får nå flytte hjem og forbudet som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Raumabanen kan gjenoppta normal trafikk.